Тематични надзорни визити

Ние от LRQA имаме различен подход към одитите. Първо разбираме кое е най-важното за вас, какво искате да подобрите, какво се нуждае от внимание, какво държи будно вашето висше ръководство.

Когато ние оценяваме важните неща вие знаете къде се намирате и ако нещо се обърка ще можете да го оправите преди да се превърне в сериозен проблем. 

По време на нашите тематични надзорни визити ние проверяваме най-важните и критични аспекти във вашия бизнес и ги проучваме в детайли за да тестваме ефективността на системата за управление. Това ще потвърди ефективността на системата при възникване на проблеми в бъдеще. Вече не става въпрос само за съответствие, а за подобряване на начина по който извършвате вашия бизнес и свързване на вашите стратегически цели с нашия процес на оценка. 

Какво да очаквате

За да достави стойност чрез прилагането на нашия подход LRQA Business Assurance нашият одитор трябва да разговаря с различни хора от вашата организация. В този списък може да включва вашият мениджър по качеството, представителя по здраве и безопасност, висшия управленски екип, изпълнителния директор и финансовия директор. Нашият одитор ще разговаря с тях за рисковете и ключовите проблеми, с които се сблъсква вашия бизнес. 

Нашият одитор ще: 

  • се срещне с вашето висше ръководство и ще обсъди най-важните за вас въпроси в контекста на съответствието и подобренията
  • определи и съгласува тема за надзорната визита, която е подходяща за вашите ключови бизнес аспекти
  • определи кои процеси трябва да бъдат проверени и как, и къде ще бъдат оценени вашите контролни действия
  • извърши оценка, която ще отразява договорената тема
  • ще докладва констатации от оценката, които имат директна полза за вашата организация

Фокус върху най-важните неща

Когато се съсредоточим върху най-важните за вашата организация неща, ние можем да се насочим към онези аспекти на бизнеса и на системата за управление, които ги контролират.

И посредствомнашата обективна, независима и цялостна оценка ние можем да ви кажем дали те са ефективни или не.  Ако се ефективни, може би има начини за тяхното подобрение. Ако не са ефективни ние ще проучим ситуацията за начини, които да променят това.  

По този начин най-важните процеси за вашия бизнес могат да станат по-устойчиви, повторяеми и надеждни.  

Това води до много по-стабилен бизнес.