Методика основана на риска

Методиката, основана на риска е начина, по който LRQA извършва своите дейности. Това е подход, основаващ се на риска, който позволява на нашите експерти да променят оценката в съответствие със зрелостта на вашите системи. Ние се фокусираме върху това да се убедим, че вашите системи за управление са подходящи за истинските рискове с които се сблъсквате.

По този начин, ако вашата система все още се развива и не е толкова добре установена, то тогава е важно да е напълно в съответствие с всички аспекти на избрания стандарт - то това ще бъде и целта, към която ще се стреми да постигне и LRQA. Ако вашата система е по-зряла, ние ще исползваме систематичен подход за да идентифицираме съответните рискове. 

За да се идентифицират ключовите рискове, с които се сблъсква вашата организация, ние използваме разбирането си за вашите стратегически и оператиени планове и го добавяме към знанията ни за сектора и пазарите. След това оценяваме дизайна на вашата система за управление в светлината на тези рискове. 

Извършвайки това, ние спомагаме за гарантиране, че системите са пълни, надеждни и подходящи. Тази сигурност ще ви позволи да разширите доверието и засилите репутацията си сред клиентите и заинтересуваните страни.

Как се случва това?

За да идентифицираме ключовите за организацията ви рискове, ние използваме разбирането си за вашите стратегически и оператиени планове и го добавяме към знанията ни за сектора и пазарите. След това оценяваме дизайна на вашата система за управление в светлината на тези рискове. 

Извършвайки това, ние спомагаме за гарантиране, че системите са пълни, надеждни и подходящи. тази сигурност ще ви позволи да разширите доверието и засилите репутацията си сред клиентите и заинтересуваните страни.

Как това може да помогне на вашата организация

Ако знаете, че сте изложени на риск, и не сте сигурни, че имате правилните процедури за да го управляват,то тогава нашата проверка може да осигури важна информация, която да ви помогне да подобрите своите системи за управление.  

Ако сте убедени, че вече имаме подходящите мерки на място, то тогава ние ще тестваме, това което сте направили, ще проверим дали работи и ще ви предоставим независима и безпристрастна гледна точка, която да ви даде допълнителна сигурност

И ако ние идентифицираме рискове, които не сте предвидили, то вие сте в състояние да действат според информацията, преди нещо да се обърка. 

Идентифициране на вашите рискове

Имаме нужда от дълбоко вникване в рисковете, с които се сблъсква вашата организация. Нашият собствен опит ще ни води, но също така се нуждаем от достъп до информация от висшето ви управление. Трябва да се мислите за рисковите области, които са повод за загриженост за бизнеса ви и да ни разкажете за тях, така че ние можем да ви помогнем.