Непрекъснато подобрение

Оставена без внимание ефективността на системата за управление може да изчезне с времето. Но когато непрекъснатото подобрение е ефективно внедрено ползите са двустранни.

  • системата за управление е способна да отключи своя истински потенциал
  • подобренията се поддържат дълго време. 
Като резултат, непреекъснатото подобрение е фундаментален компонент на всяка система за управление. То гарантира, че организацията има вътрешната способност да посрещне своите задължения да доставя както сега, така и в бъдеще, осигурявайки сигурност и доверие у заинтересуваните страни.