Добавена стойност

За да получите най-добрата стойност от нашите услуги, вие трябва да ни предизвиквате, да ни информирате постоянно, да ни казвате какво е най-важно за вас и да използвате процесите на сертификация, верификация и обучение като начини за подобряване на вашия бизнес и намаляване на риска.

Те трябва да са положителен опит, който да ви помагне да се изградите доверие в процесите си, да намерите подобрения и премахнете слабостите. По този начин можете да намалите риска от грешки, инциденти, искове и съдебни дела.

За да има максимална полза от процесите, нашите две оргнанизации трябва да работят заедно в атмосфера на доверие и сътрудничество. Трябва да изградим връзки и е важно хората във вашата организация да видят, че сме там за да помогнем. 

Трябва да насърчите всеки да използва сертификационния процес като начин за подобряване на здравето на вашата организация и начина по който вие правите нещата.

Когато погледнем към вашите системи за управление, ние не просто виждаме вашия документиран начин на правене на нещата. Ние също така ще разгледаме това, което наистина се случва във вашата организация. Искаме да знаем, че имате планиран подход за справяне с конкретни проблеми, независимо дали това е написано или не.