Подходът на LRQA

Нашата уникална методика Ви помага да управлявате Вашите системи и рискове, за да подобрявате и защитавате настоящите и бъдещите резултати на Вашата организация.

Уникалната методика на LRQA се базира на три стълба и се разпростира извън обикновената сертификация като начин за оценка, създаден да помага на организациите да изпълняват своите стратегически цели чрез: 

Методика, основана на риска

Развитие на разбирането на Вашите стратегически и оперативни планове, заедно с нашите познания за Вашата индустрия, позволява идентифицирането на основните рискове, отнасящи се до Вашия сектор и организация. Това дава възможност за непрекъснато оценяване на дизайна на системата за управление, за да се гарантира, че той взема предвид и разглевда тези рискове. Той също така гарантира, че системата е и остава цялостна, стабилна и подходяща. Този подход Ви позволява да изградите доверие и подобрите репутацията си пред заинтересованите страни.

LRQA активно подкрепяше Водафон в процеса на постигане на сертификация за предоставяне на телекомуникационни услуги в цяла Гърция с високо качество и непрекъсваемост. Подходът на LRQA е напълно издържан с принципите на нашата компания, което доведе до взаимно полезно сътрудничество.

Константинос Панагос, Старши мениджър по подобрение на бизнеса, Водафон, Гърция

Тематични надзорни визити

Основавайки се на методиката, основана на риска, когато планираме нашите надзорни визити, ние избираме критични теми, които са най-важни за Вашия бизнес и проверяваме тази области подробно, за да оценим ефективността на системата за управление. По този начин включването на методиката, основана на риска гарантира, че дейностите, свързани с одита ще бъдат фокусирани върху онова, което има най-голямо значение за Вас. 

Непрекъснато подобрение

Оставена на самоуправление, ефективността на системата за управление може да се разпадне с времето. Но когато ефективно се въведе процес на непрекъснато подобрение, позлите имат две измерения: 

  • системата за управление се обогатява, за да отключи истинския си потенциал;
  • тези допълнения се поддържат дългосрочно.

Като резултат, непрекъснатото подобрение става фундаментален елемент на всяка система за управление. То гарантира, че организацията е способна да отговаря на ангажиментите си да доставя необходимото както днес, така и в бъдеще, като едновременно с това осигурява доверие и сигурност у заинтересуваните страни.

Удовлетворяване нуждите на заинтересованите страни

Организациите имат много заинтересовани страни: те включват акционери, клиенти, регулатори и служители. Всички тези хора искат и трябва да знаят, че дейностите се извършват правилно и са защитени от рискове.

Важна част от методологията на LRQA е предоставяне на доказателства на заинтересованите страни, че се полагат грижи за техните интереси. Ето защо сертификация от LRQA е от такава съществена полза - тя показва на Вашите заинтересовани страни, че работите по най-високите стандарти. Ние в LRQA не само проверяваме дали системите отговарят на изискванията на съответния стандарт. Ние правим още една крачка напред, като предоставяме "добавена стойност" отвъд това, което бихте очаквали от един традиционен процес на оценка:

  • обективна оценка, на която можете да се доверите;
  • вътрешен поглед върху ефективността на Вашата система, посредством знанията и техническата експертиза на нашите одитори;
  • повишено доверие - LRQA е глобална организация с международен авторитет и портфолио от световно известни клиенти.

С какво е различна методиката на LRQA?

LRQA въведе своята методика в сертификационния бизнес през 2004. Това имаше значително въздействие върху индустрията, разширявайки фокуса извън сертификацията към оценка, свързана със стратегическите цели.

Ние съобразяваме нашите оценки така, че те да отговарят на Вашия бизнес, сектор, ниво на развитие и цели. Това ще Ви помогне да постигнете сертификация или да използвате Вашата система по стратегигески и полезен начин.

Ние проверяваме това, от което зависи най-много

Подходът на LRQA се фокусира върху най-значимите неща. Ние подхождаме систематично към определянето на рисковете за Вашия бизнес, така че да извършим оценката си така, тя да бъде подходяща за зрелостта и ефективността на Вашата система за управление. 

Как става това?

Съответствието е заложено във всяка наша дейност и подходът на LRQA превръща оценките в мощен управленски инструмент за подобряване и защита на резултатите. Посредством разбирането на най-важните неща за Вашата организация и заинтересовани страни, ние ви помагаме да подобрявате едновременно Вашата система за управление и бизнес.