Lloyd's Register Group Limited

LRQA е част от Lloyd's Register Group Ltd. Lloyd’s Register е глобална организация, която извършва независими оценки на фирми, работещи с високо рискови и капиталоемки съоръжения в енергетиката и транспортния сектори, за да подобри безопасността на живота, собствеността и околната среда. Това помага на нашите клиенти да създават безопасни, отговорни и устойчиви вериги на доставки.

Независим и безпристрастен

Lloyd's Register Group е един от световните лидери в оценката на бизнес процеси и продукти спрямо международно признати стандарти. Стандартите са или такива, които са разработени от големите международни органи или такива, които ние сме разработили. От дизайна и построяването до обслужване по време на функциониране и излизане от експлоатация, ние се стремим да доставяме решения за целия жизнен цикъл и управлението на рисковете за да помогнем да се гарантира безопасността, интегритета и функционалните резултати на съоръженията и системите. 

Ние изграждаме репутацията на Lloyd’s Register като независим орган - с безопасността, интегритета и високи стандарти като свои ръководни принципи - повече от 250 години. Без акционери, ние сме независими и безпристрастни във всичко, което правим. 

История с която се гордеем

Lloyd's Register дължи името си и основаването си на кафене от 17-ти век, притежавано от Едуард Лойд, място за срещи на търговци, морски застрахователи и други свързани с корабоплаването лица. През 1760 клиентите на кафенето формират "Общество на регистъра", което да проверява търговски кораби и да ги "класифицира" в съответствие с тяхното състояние. 

"Повече от 250 години предоставяме услуги на организациите по целия свят"

Първият Регистър на корабите е отпечатан през 1764 г. В началото на 1900 г. Lloyd's Register започна да "изнася" своята експертиза и в други индустрии, и в частност в енергийния сектор. Ние също така разширихме услугите си като обхванахме и сертификацията на системи за управление.

Днес конституцията на Lloyd's Register потвърждава многогодишния принцип, че целта в полза на обществото на организацията е да помага за подобряването на безопасността на живота и собствеността в много индустрии и да промотира образованието и развитието на науката в тези сектори.