Как започна LRQA

Започнахме през 1985 г. в отговор на първия стандарт за качество - BS 5750, който беше одобрен от правителството на Великобритания.

Ние бяхме първата сертифицираща организация, която получи акредитация за издаване на сертификати за системи за управление на качеството (СУК).  Ние постигнахме това чрез Националния съвет за акредитация на сертификационни органи, известен сега като Съвет за акредитация на Великобритания (UKAS).

LRQA - световен лидер

LRQA винаги е първа в удовлетворяването на нуждите на бизнеса от сертификация. Повече от 25 години нашите хора са в челните редици на всички значими разработки, които оформиха индустрията на независимото оценяване.  

Днес, благодарение на нашата помощ, организациите по света могат да са сигурни в своите системи и дейности, че те удовлетворяват исканията на заинтересованите страни, като им помагат за дългосрочен и устойчив растеж.  

Разбира се LRQA не спира тук. Ние вече работим по предизвикателствата на утрешния бизнес.