За нас

Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) е световен лидер в извършването на независими оценки, обхващащи сертифициране, валидиране, верификация и обучение в широк спектър от стандарти и схеми, с признание от над 50 акредитационни органа.

Накратко

  • Глобална организация, работеща в повече от 120 държави
  • Признание от повече от 50 акредитационни органа
  • Част от Lloyd's Register Group Limited

LRQA е част от Lloyd's Register Group Limited - глобална организация с мисия да защитава живота и собствеността и да допринася за развитието на транспортното и инженерно образование и наука.

Къде

LRQA оперира в повече от 120 държави и може да осигури на мултинационални клиенти координирани услуги по целия свят. Ние се фокусираме върху местните нужди, отговаряйки на специфичните изисквания на всички наши клиенти, големи и малки, независимо къде извършват своята дейност

Как

Нашата уникална методика за оценяване Ви помага да управлявате Вашите системи и рискове, за да подобрявате и защитавате своите настоящи и бъдещи резултати. Това оказа значително влияние върху индустрията, разширявайки фокуса извън сертификата към оценка на стратегическите цели, за да ви помогне:

  • да изпълните дадените обещания, да подобрите репутацията си, да се защитите от претенции и да бъдете различни;
  • да видите измерими ползи от системите за управление, свързвайки тези ползи с финансовите резултати или подобрения на ефективността;
  • да развиете способността си да управлявате множество от не-финансови рискове;
  • да бъдете сигурни, че системите за управление удовлетворяват нуждите на заинтересованите страни.

Хората

Повече от 25 години служители на LRQA участват в най-важните разработки, които променят облика на съвременната независима сертификационна индустрия. Днес, с наша помощ, организациите по света могат да са сигурни в своите системи и че те отговарят на нуждите на заинтересованите страни за осигуряване на дългосрочно устойчиво развитие

Нашите одитори притежават задълбочени технически знания, те познават отраслите в които работят и бизнеса, който оценяват. Чрез прилагането на тези знания към вашите специфични процеси и дейности, ние помагаме да се гарантира, че вашите системи за управление са приведени в съответствие с вашите стратегически цели.

В допълнение, ние имаме съществен принос за развитието и усъвършенстването на стандартите и свързаните с тях дейности в областта на системите за управление и оценяване на съответствието по света. Като признати авторитети в индустрията, нашите експерти неизменно участват в национални и международни технически комитети, акредитационни форуми, комитети за разработка на стандарти, обединения в промишления сектор.

Отказване на сертификация

Ако на етап офериране и договаряне, или по време на сертификационния процес LRQA прецени, че не е в състояние да препоръча одобрение за сертификация, причината за това решение ще бъде дискутирана с Вашата организация.