Валидиране и верификация

В рамката на промените в климата, верификационните и валидационните ни услуги Ви помагат както да постигнете изискванията на регулаторите, така и по-нататък чрез внедряване на доброволни подобрения да постигнете значителни ползи за бизнеса и околната среда.

Валидиране 

Валидирането в контекста на схемите за промяна в климата, гарантира данните за дизайна и документацията на Вашия проект. Нашето валидационно становище потвърждава, че сте в състояние да доставите определените емисионни редукции спрямо договорените критерии. 

Верификация  

Верификацията гарантира, че докладваните от Вас данни и информация по отношение промяната в климата са достоверни, коректни и надеждни и са подкрепени с ефективни системи за управление. След като се извърши оценката и бъде дадено техническо одобрение, ние Ви предоставяме верификационно становище, за да удовлетворите Вашите клиенти, регулаторите и други заинтересовани страни.

Верификацията от LRQA предоставя сигурност и доверие в нашите данни по отношение на климата, така че можем да помогнем на нашите клиенти да постигнат техните екологични цели.

Симон Мендес, Старши продуктов мениджър, LINPAC Allibert