Вътрешен одитор на СУБЗУТ - ISO 45001

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да станете вътрешен одитор на система за управление на безопасни и здравословни условия на труд (СУБЗУТ) по ISO 45001; 
 • Отговаряте за управлението и контрола на системата за вътрешни одити по СУБЗУТ.

Ще научите

 • Каква е ползата от внедряване на СУБЗУТ;
 • Какъв е приноса на вътрешните одити за ефективността на Вашата система;
 • Ролите и отговорностите на вътрешните одитори по СУБЗУТ;
 • Как да подберете подходящи методи за одитиране на опасностите и рисковете в СУБЗУТ във Вашата организация;
 • Как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);
 • Целта, предназначението и основните изисквания на ISO 45001;
 • Как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • Какви са поведенческите фактори, влияещи на СУБЗУТ;
 • Как одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • Да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • Да докладвате точно констатациите си;
 • Какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;
 • Как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да 

 • имате основни познания по ISO 45001   

Следващи курсове

 • Водещ одитор ISO 45001   
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 380 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LR Център за обучение, София Регистрирай се сега