SA 8000 - Запознаване и интерпретация

Този курс Ви е необходим, ако

  • Желаете да се запознаете с изискванията на стандарта за система за социална отговорност - SА 8000;
  • Вашата организация има намерение да се сертифицира по SА 8000.

Ще научите

  • Предназначението на стандарта SA 8000;
  • Изискванията на стандарта към система за социална отговорност;
  • Стойността на системата за социална отговорност и нейния принос за вашия бизнес.

Трябва да

  • Не е необходимо да имате предварителен опит или обучение по SA 8000.

Продължителност на курса

1 ден

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

  • Цена за публичен курс за един участник - 160 лв. без ДДС
  • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
  • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега