Принципи на управлението на риска (ISO 31000)

Този курс Ви е необходим ако

 • Искате да разберете как да идентифицирате Вашите рискове;
 • Искате да разберете какви са ползите от управлението на риска за стратегическите цели на Вашата организация;
 • Искате да разберете какви са отговорностите и задълженията на различните нива на управление в организацията;
 • Искате да разберете как да въздействате и управлявате риска по структурирана методика.

Ще научите

 • Как да идентифицирате, оценявате, наблюдавате и въздействате върху риска;
 • Какви техники могат да се използват за идентифициране и оценка на риска;
 • На практика, чрез упражнения и решаване на казус как да прилагате ИСО 31000.  

Следващи курсове

 • Непрекъснатост на бизнеса.

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 380 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
Варна Регистрирай се сега