Определяне на цели, коригиращи и превантивни действия

Този курс Ви е необходим, ако

  • сте на позиция мениджър на системата за управление или вътрешен одитор.

Ще научите

  • как се определят цели;
  • как се определят ключови индикатори за измерване;
  • каква е разликата между коригиращи и превантивни действия;
  • проверка на ефективността на коригиращи и превантивни действия;

Вие трябва да 

  • имате информация за начина, по който се определят целите във вашата фирма. Полезно за провеждането на курса е да имате знания за реда, по който се предприемат коригиращи действия.   

Продължителност на курса

1 ден
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега
София Регистрирай се сега