Запознаване на ръководството със СУК

Този курс Ви е необходим, ако

 • имате намерение да се сертифицирате по ISO 9001;
 • искате да повишите знанията и разбирането за ISO 9001 и как той влияе върху ефективното управление на бизнеса и резултатите;
 • искате постигнете по-добро разбиране вашата СУК на различни нива в организацията.

Вие ще научите

 • за 8-те основни принципа, които са вложение в ISO 9001;
 • за предназначението на СУК;
 • защо целите са толкова важни;
 • каква е разликата между процедура и процес;
 • как ефективността на процеса се отразява върху бизнес резултатите ;
 • какви отговорности изисква от ръководния екип ISO 9001;
 • защо прегледът от ръководството е толкова важен процес;
 • какви са ползите за бизнеса от ефективно внедрена СУК.

Ще се нуждаете от

 • не се изисква предишен опит или обучение по качеството или ISO 9001.

Следващи курсове

 • ISO 9001 Запознаване и интерпретация;
 • Вътрешен одитор на СУК.

Продължителност на курса

1 ден (възможно е да бъде и в по-кратък вариант, в зависимост от конкретните нужди)
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
cOVENTRY Регистрирай се сега