ISO 9001 Запознаване и интерпретация

Този курс Ви е необходим, ако

  • Искате да разберете каква е същността на ISO 9001 и другите стандарти за системите за управление на качеството;
  • Имате намерение да се регистрирате като Вътрешен одитор в IRCA.

Ще научите

  • стойността на ефективната СУК и нейния принос за Вашия бизнес;
  • целта и значението на серията стандарти ISO 9000;
  • основни определения и терминология, които ще Ви помогнат да интерпретирате и прилагате изискванията на ISO 9001, основните изисквания на ISO 9001 и как изискванията на ISO 9001 си взаимодействат, за да се получи една работеща система.

Следващи курсове

  • Новият мениджър на СУК;
  • Вътрешен одитор на СУК.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
Milton Hill House, Oxfordshire Регистрирай се сега