ISO 50001 Вътрешен одитор

Този курс ви е необходим, ако

 • Искате да станете вътрешен одитор на Система за Управление на Енергийната ефективност;
 • Искате да разширите одиторските умения и знания, за да проверявате ефективното изпълнение и поддържането на системата за управление на енергията.

Ще научите

 • Цели, структура и основните изисквания на ISO 50001;
 • Отговорностите на вътрешния одитор;
 • Как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);
 • Как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • Че одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • Да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • Да докладвате точно констатациите си;
 • Какво е коригиращи действие и кой трябва да го извърши;
 • Как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Трябва да...

 • имате завършен курс за вътрешен одитор на система за управление;
 • имате знание за основните принципи на системата за управление на енергията;
 • В идеалния случай да сте завършили курс за запознаване с ISO 50001;

Следващи курсове

 • ISO 50001 Водещ одитор
 • Вижте нашите курсове за подобрение на бизнеса.

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 380 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега