ISO 50001 Запознаване и интерпретация

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да разберете ключовите изисквания на системите за управление на енергийната ефективност;
 • Вие сте отговорни за управлението на енергийната ефективност в рамките на една организация.

Ще научите

 • Целта и ползите за бизнеса от прилагането на система за управление на енергийната ефективност;
 • Основите на ISO 50001;
 • Основните изисквания на система за управление на енергията;
 • Основните определения, за да разберете изискванията на ISO 50001;
 • Прилики в изискванията ISO 50001 и ISO 14001 - изисквания за система за управление на околната среда;
 • Как система за управление на енергийната ефективност ще помогне и ще гарантира, че нормативните изисквания, свързани с енергийната ефективност са изпълнени.

Следващи курсове

 • Практическо внедряване на системи за управление на околна среда;
 • Вътрешен одитор ISO 14001;
 • Вътрешен одитор OHSAS и EMS. 

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 150 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега