ISO 20000-1 - Запознаване и интерпретация

Този курс Ви е необходим, ако

  • Желаете да се запознаете с ISO 20000 и системите за управление на услугите за информационни технологии (СУУИТ);
  • Сте мениджър, отговорен за интегрирането на дейностите за управление на ИТ услугите във вашата система за управление;

Ще научите

  • Предназначението и ползите от разработването на ISO 20000;
  • Стойността на една ефективна СУУИТ и нейния принос за Вашия бизнес;
  • Целта и предназначението на ISO 20000 и неговите връзки с други стандарти;
  • Как да планирате разработването на СУУИТ.

Трабва да

  • Не е необходимо да имате предварителен опит или обучение по  ISO 20000-1.

Следващи курсове

  • Вътрешен СУУИТ одитор;
  • Подобряване на бизнеса.

Продължителност на курса

1 ден
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега
София Регистрирай се сега