Запознаване и интерпретация на изискванията на ISO 19011:2011

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да разберете каква е същността на ISO 19011:2011;
 • Имате намерение да продължите обучението си като вътрешен или водещ одитор.

Ще научите

 • Всеки участник в обучението ще придобие знания и практически умения за управление на програмата за вътрешен одит, провеждането на вътрешен одит на системата по качество, както и практическото им прилагане при провеждането на вътрешен одит;
 • Преглед на структурата и съдържанието на ISO 19011;
 • Роли и отговорности на вътрешния одитор на СУК;
 • Изисквания към квалификацията и компетентността на одиторите.

Следващи курсове

 • Вътрешен одитор на СУК;
 • Водещ одитор на СУК.

Продължителност на курса

1/2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 100 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега