ISO 27001 - Запознаване и интерпретация

Този курс Ви е необходим, ако

 • Желаете да научите повече за Системите за управление сигурността на информацията /СУСИ/;
 • Вашата организация желае да бъде сертифицирана по ISO/IEC27001;
 • желаете да се регистрирате в IRCA като вътрешен СУСИ одитор;

Ще научите

 • Предназначението и ползите от СУСИ;
 • целите и предназначението на двата стандарта ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002;
 • процесите и дейностите свързани с изграждането, внедряването, функционирането, наблюдението, прегледа и подобряването на СУСИ;
 • развитието на инфраструктурата, свързана с информационната сигурност;
 • необходимите изисквания за сертификация по ISO/IEC 27001;

Трабва да

 • познавате видовете данни поддържани от вашата организация и използваните методи за тяхното съхранение и обработване;

Следващи курсове

 • Вътрешен СУСИ одитор;
 • Подобряване на бизнеса.

Продължителност на курса

1 ден

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 160 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега