Запознаване с новата версия на стандарта ISO 27001:2013

Този семинар Ви е необходим, ако

  • Желаете да се запознаете с измененията и новите изисквания на ISO 27001:2013;
  • Вие имате сертифицирана система по и SO 27001 желаете да научите какво трябва да предприемете, за да отговорите на тези изисквания,

Ще научите

  • Какви са промените в стандарта ISO 27001;
  • Какво трябва да направите за да се подготвите за тази промени и осъществите прехода към новата версия на стандарта  .

Вие трябва да 

  • Познавате изискванията на ISO 27001.

Следващи курсове

  • Вътрешен одитор на СУСИ по ISO 27001:2013.

Продължителност на курса

0.5 дни

Цена

  • Цена за публичен курс за един участник - 40 лв. без ДДС
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега