Интегрирани системи за управление

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да разберете преимуществата и потенциалните трудности на интегрирането;
 • Имате нужда от помощ при интегрирането.

Ще научите

 • Какво представлява една интегрирана система за управление;
 • Ролята на мениджъра при разработване на ИСУ;
 • Как PAS99 осигурява рамка, върху която може да се изгради ИСУ;
 • Какви други модели на системи за управление съществуват, напр. EFQM Excellence;
 • Как да комбинирате както начало изискванията на ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 .

Вие трябва да 

 • имате познания и разбиране за някои от стандартите за системи за управление като ISO 9001, ISO 14001 или OHSAS 18001;   

Следващи курсове

 • Вътрешен одитор на интегрирана система.

Продължителност на курса

1 ден

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 150 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега