Семинар за служители за защита на данните (DPO)

Ако сте назначени на длъжност служител за защита на данните (DPO) във Вашата организация, този двудневен семинар ще ви помогне да установите и управлявате съответствието с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR).
Ще научите как да създадете основана на риска, устойчива и ефективна програма за спазване на защитата на личните данни и как да изготвите политики, процедури и насоки.

Ползи от семинара

  • Ролята на DPO. Ще разберете ролята, изискванията и какво се очаква от служителя за защита на данните (DPO) във Вашата организация, за да се осигури съответствие с GDPR;
  • Управление на съответствието с GDPR. Ще научите как да установите и управлявате защитата на личните данни в съответствие с изискванията на GDPR;
  • Изготвяне на ефикасни програми за съответствие. Ще изградите знания за това как да изготвите основана на риска, устойчива и ефективна програма за защита на личните данни;
  • Ангажиране на основните заинтересовани страни. Ще разберете как да развиете ангажираност във Вашата организация и как да общувате с различни заинтересовани страни;
  • Изготвяне на нови политики и процедури. Ще научите как да изготвяте правила, процедури и насоки, за да гарантирате, че Вашата организация отговаря на изискванията на новия Регламент.

За кого е семинара?

  • Вие сте IT или някой, на който е възложена ролята на служител по защита на данните (DPO) и искате да научите повече за отговорностите на тази роля.

Какво ще научите?

  • За ролята на DPO и как да установявате и управлявате съответствието като DPO в съответствие с изискванията на GDPR;
  • Как да създадете основана на риска, устойчива и ефективна програма за защитата;
  • Как да изготвяте политики, процедури и насоки;
  • Как да развиете ангажираност във Вашата организация и как да общувате с различни заинтересовани страни;
  • Ролята на DPO в кризисни ситуации.

Защо да участвате?

  • За да разберете какво се очаква от служителя за защита на данните (DPO), за да сте сигурни, че Вашата организация спазва Регламента;
  • За да научите основните роли и отговорности на служителя за защита на данните (DPO) и как да ангажирате служителите и други ключови заинтересовани страни.

Как да се подготвите за семинара?

Уверете се, че разбирате основните принципи на Регламента и имате известно разбиране за ролята на служителя за защита на данните (DPO).

Продължителност на семинара

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

  • Цена за публичен курс за един участник - 650 лв. без ДДС
  • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
  • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега