Запознаване с Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR)

Този полудневен семинар дава представа за Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR), чиято цел е да осигури по-голяма съгласуваност и защита на личните данни на гражданите на Европейския съюз (ЕС), независимо от това дали данните се съхраняват в рамките на ЕС или извън него. С новите изисквания за защита на данните и големи глоби за нарушения и несъответствия, това запознаване е важна първа стъпка към подготовката.

Ползи от семинара

 • Преглед на GDPR. Този семинар ще ви запознае с GDPR, което ще Ви помогне да разберете изискванията на Регламента.
 • Разбиране на обхвата на GDPR. Този семинар ще ви даде възможност да се запознаете с понятията и принципите, на които се основава, за да разберете какво е необходимо да направите във Вашата организация съгласно Регламента.

За кого е семинара?

Посетете този семинар, ако трябва да разбирате GDPR и какво се очаква от Вашата организация, за да е в съответствие с изискванията на Регламента.

Какво ще научите?

 • Сесия 1 – Защо е създаден Регламента
 • Сесия 2 – Основните роли и отговорности, изисквани от Регламента
 • Сесия 3 – Основните изисквания на Регламента
 • Сесия 4 – По-нататъшно обучение

Защо да участвате?

 • За да разберете изискванията на GDPR и да оцените какво трябва да направите във Вашата организация, за да спазите изискванията на Регламента;
 • За да научите какви са основните роли и отговорности съгласно Регламента.

Как да се подготвите за семинара?

Ще трябва да имате известни познания за личната информация, която Вашата организация обработва и начините, по които я съхранява.

Продължителност на семинара

0.5 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 120 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега