FSSC 22000 Опаковки - Запознаване и вътрешен одитор

Този курс Ви е необходим ако:

 • сте производител на опаковки, предназначени за контакт с хранителни продукти и напитки и вземете решение за разработване и внедряване на FSSC 22000 – Packaging;
 • отговаряте за вътрешните одити във Вашата компания.

Ще научите:

 • Обхватът, целите и ползите от внедряване на FSSC 22000;
 • Структурата и основните елементи на стандарта;
 • Изискванията, свързани с инфраструктурата на предприятието;
 • Изисквания, свързани с хигиенните норми и правила;
 • Изисквания, свързани с производствения мониторинг и контрол;
 • Изисквания, свързани с контрола на процесите и продуктите;
 • Изисквания, определяни като приложими според спецификата на производствените процеси;
 • Етапите на сертификация;
 • Вътрешни одити.

Трябва да познавате:

 • Изискванията на ISO 22000:2005;
 • Изискванията на добрите производствени и хигиенни практики.

Следващи курсове:

 • Вътрешен одитор на системи за безопасност на храните.

Продължителност:

3 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 560 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега