Разработване и внедряване на системи за безопасност на храните по ISO 22000/HACCP

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да разберете как да разработите и внедрите ефективна СУБХ;
 • Се подготвяте за сертификация по ISO 22000 и НАССР (съгласно Codex Alimentarius);

Ще научите

 • Ползите от една ефективна СУБХ за бизнеса;
 • Основна информация за развитие на системите за управление на безопасността на храните;
 • Цел, принципи и изисквания на ISO 22000 и НАССР (съгласно Codex Alimentarius);
 • Как се провежда анализ на опасностите;
 • Как се управляват опасностите;
 • Как се осъществяват дейностите по валидиране на мерките на контрол, верификация и актуализиране на СУБХ;
 • Важността и приложимостта на изискванията на законодателството и заинтересованите страни;
 • Проблеми  и решения при внедряването, поддържането и подобрението на СУБХ.

Следващи курсове

 • Вътрешен одитор на СУБХ  

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 380 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега