IFS Food V 6.1 (International Food Standard) - Запознаване и вътрешен одитор

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да разберете как да разработите подходяща и ефективна системa за управление на качеството и безопасност на храните, основана на IFS;
 • Се подготвяте за сертификация по IFS.

Ще научите

 • Характерни изисквания на процеса на сертификация;
 • Цел, принципи и изисквания на IFS;
 • Особености на системата за управление на качеството, безопасността и законността на произвежданите продукти в обхвата на IFS;
 • Управление на бизнес риска;
 • Управление на опасностите, основано на НАССР;
 • Специфични изисквания, свързани с производствения процес;
 • Важността и приложимостта на изискванията на законодателството и заинтересованите страни;
 • Проблеми и решения при внедряването, поддържането и подобрението на системата за управление;

Вие трябва да 

 • Имате представа от изискванията на HACCP и ISO 9001;
 • Известен опит в СУБХ.

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 380 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега