Запознаване и интерпретация на изискванията за сигурност на продуктите

Този курс Ви е необходим, ако

 • Да разработите план за сигурност на продуктите;
 • Да допълните специализираните си познания за проблемите и предизвикателствата, които биха могли да възникнат при операторите на продукти от хранителната верига от умишлено подправяне или саботаж;

Ще научите

 • Да оценявате, разбиратe и планиратe съответните мерки за смекчаване и намаляване на рисковете за бизнеса си;
 • Да идентифицирате заплахи и потенциални източници на заплахи за вашия бизнес;
 • Да разработите и управлявате на мерките за сигурност на продуктите на вашата компания;
 • Да представите доказателство, че сте получили обучение по сигурност на продуктите - всички делегати ще получат сертификат за участие.

Трябва да познавате

 • Изискванията на някой от стандартите – ISO 22000:2005, FSSC 22000:2013, BRC Global Standard for Food Safety Issue 7, IFS Food version 6

Следващи курсове

 • Разработване и внедряване на PAS 96:2008

Продължителност на курса

1 ден

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 150 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
Пловдив Регистрирай се сега