Вътрешен одитор на системи за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да станете вътрешен одитор на Система за управление на безопасни и здравословни условия на труд (СУБЗУТ) по OHSAS 18001 и Система за управление на околната среда (СУОС) по ISO 14001;
 • Отговаряте за управлението и контрола на системата за вътрешни одити на СУБЗУТ и СУОС .

Ще научите

 • Каква е ползата от внедряване на СУБЗУТ и СУОС;
 • Какъв е приноса на вътрешните одити за ефективността на вашата система;
 • Ролите и отговорностите на вътрешните одитори по СУБЗУТ и СУОС;
 • Как да подберете подходящи методи за одитиране на СУБЗУТ и СУОС във Вашата организация;
 • Как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);
 • Целта, предназначението и основните изисквания на OHSAS 18001 и ISO 14001;
 • Как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • Какви са поведенческите фактори, влияещи на СУБЗУТ;
 • Как одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • Да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • Да докладвате точно констатациите си;
 • Какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;
 • Как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия;

Вие трябва да 

 • имате познания и разбиране на ISO 14001 и OHSAS 18001.

Следващи курсове

 • Водещ одитор по OHSAS 18001 и/или ISO 14001
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 380 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега
София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега