Вътрешен одитор на система за управление на околната среда ISO 14001:2015

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да разберете изискванията на ISO 14001 за вътрешните одити
 • Искате да извършвате вътрешни одити на СУОС  

Ще научите

 • Ползите за бизнеса от внедряването на СУОС и основна информация за ИСО 14001;
 • Какъв е приноса на вътрешните одити на СУОС за ефективността на вашата система;
 • Ролите и отговорностите на вътрешните одитори на СУОС;
 • Как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);
 • Цел, намерение и изисквания на ISO 14001;
 • Как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • Че одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • Да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • Да докладвате точно констатациите си;
 • Какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;
 • Как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да 

 • имате основни познания за ISO 14001   

Следващи курсове

 • Водещ одитор ISO 14001
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 380 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега