Запознаване с изискванията на стандарт BS 10500 за система за управление по антикорупция (СУАК)

Никой не обича да мисли, че това се случва в организацията му, но за съжаление, престъпления като подкупите и корупцията се срещат. Ето защо BSI е разработила стандарт BS 10500 – Спецификация за Системи за управление по антикорупция, който стъпка-по-стъпка да ви помогне да вземете правилните решения.

Колкото повече се затяга законодателството по отношение на корупцията, толкова повече нараства риска от корупция, особено в рамките на световните пазари, в които работим. В международната практика се очаква скоро да бъдат искани доказателства по отношение на борбата с корупцията и една такава система ще ви даде преимущество.

Този курс Ви е необходим ако

 • Вие сте висш мениджър, мениджър по етични въпроси, мениджър на  системи за управление или представител на ръководството
 • Искате  да получите по-добро разбиране за това как една система за управление по анти-корупция (СУАК) може да помогне за подобряване на Вашите бизнес цели
 • Участвате в корпоративното управление и / или управлението на риска и / или управление на човешките ресурси.

Ще научите

 • Как да разпознаете взаимовръзката между бизнес риска и антикорупционните практики.
 • Как да свържете цикъла на непрекъснато подобрение (PDCA) със стандарта BS 10500.
 • Как да обясните бизнесползите, свързани с внедряване и поддържане на СУАК.
 • Как да опишете принципните изисквания на система за управление, основана на стандарта BS 10500
 • Как да идентифицирате приликите между BS 10500 и други стандарти за системи за управление, например ИСО 9001    

Вие трябва да

 • Сте запознати с най-важните критични оперативни дейности, които са в основата на предоставяните услуги и продукти от Вашата организация
 • Имате основни познания за системи за управление, но не е задължително

Следващи курсове

 • Инструменти и техники за подобряване на бизнеса
 • Обучение по ISO 22301 - непрекъснатост на бизнеса  

Продължителност на курса

1 ден

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 100 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега