ISO 45001 – За вътрешни одитори

Този курс Ви е необходим, ако

 • сте отговорни за одитиране на система за управление на здраве и безопасност, базирана на OHSAS 18001 и ще се подготвяте за миграция към ISO 45001:2018;
 • искате да обогатите знанията си за система за управление на здраве и безопасност като вътрешен одитор;
 • сте отговорни за управлението на системата по здраве и безопасност, включително и за вътрешните одити;
 • притежавате или управлявате процесите във Вашата организация, свързани с риска по здраве и безопасност;
 • сте вътрешен одитор, който работи в организация, сертифицирана по OHSAS 18001, която трябва да направи миграцията към новата версия на стандарта от 2018 г.

Ще научите

 • за ключовите промени в ISO 45001:2018;
 • как да одитирате приложението на процесите по здраве и безопасност, имайки предвид контекста на организацията, риска и възможностите;
 • за промените в документираните изисквания и как да одитирате процесите, които нямат документирани процедури;
 • за изискванията за лидерство и комуникация и идентифициране на резултатите от одита.

Вие трябва да имате

 • познания за Вътрешен одитор по здраве и безопасност, преди да присъствате на този курс. В идеалния случай да сте преминали курс– Подготовка за миграция от OHSAS към ISO 45001:2018

Следващи курсове

 • ISO 45001:2018 – За Водещи одитори

Продължителност на курса

1 дeн

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 180 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
Варна Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега