ISO 45001 – За вътрешни одитори

Този курс Ви е необходим, ако

 • сте отговорни за одитиране на система за управление на здраве и безопасност, базирана на OHSAS 18001 и ще се подготвяте за миграция към ISO 45001:2018;
 • искате да обогатите знанията си за система за управление на здраве и безопасност като вътрешен одитор;
 • сте отговорни за управлението на системата по здраве и безопасност, включително и за вътрешните одити;
 • притежавате или управлявате процесите във Вашата организация, свързани с риска по здраве и безопасност;
 • сте вътрешен одитор, който работи в организация, сертифицирана по OHSAS 18001, която трябва да направи миграцията към новата версия на стандарта от 2018 г.

Ще научите

 • за ключовите промени в ISO 45001:2018;
 • как да одитирате приложението на процесите по здраве и безопасност, имайки предвид контекста на организацията, риска и възможностите;
 • за промените в документираните изисквания и как да одитирате процесите, които нямат документирани процедури;
 • за изискванията за лидерство и комуникация и идентифициране на резултатите от одита.

Вие трябва да имате

 • познания за Вътрешен одитор по здраве и безопасност, преди да присъствате на този курс. В идеалния случай да сте преминали курс– Подготовка за миграция от OHSAS към ISO 45001:2018

Следващи курсове

 • ISO 45001:2018 – За Водещи одитори

Продължителност на курса

1 дeн

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 180 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
Варна Регистрирай се сега
Варна Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега