Запознаване с новата версия на стандарта ISO 9001:2015

Този семинар Ви е необходим, ако

  • Желаете да се запознаете с измененията и новите изисквания на ISO 9001:2015;
  • Желаете да научите какво трябва да предприемeте, за да отговорите на тези изисквания.

Ще научите

  • Какви са промените в стандарта ISO 9001
  • Какво трябва да направите, за да се подготвите навреме за тази промени;

Вие трябва да 

  • Познавате изискванията на ISO 9001:2008;

Следващи курсове

  • Запознаване и интерпретация на ISO 9001:2015; 
  • Вътрешен одитор по ISO 9001:2015;

Продължителност на курса

1/2 дни
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега
София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
Велико Търново Регистрирай се сега