Новият мениджър по качеството

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да развиете необходимите умения за да изпълнявате по-ефективно задълженията си;
 • Искате да внедрите и подобрите вашата СУК, така че наистина да бъде в подкрепа на бизнеса Ви;
 • Тази длъжност е нова за Вас;

Ще научите

 • Как да изпълнявате ролята си на Мениджър на СУК и да управлявате системата си ефективно;
 • Какви са изискванията на ISO 9001 и как те си взаимодействат за да се получи една работеща система;
 • Каква е необходимостта от документиране на системата, процесите и най-използвани методи;
 • Как да разработвате политика и цели, ориентирани към бизнеса;
 • Как да планирате и управлявате дейностите по вътрешните одити;
 • Как да елиминирате причините за проблемите чрез ефективни коригиращи действия;
 • Как да разработвате подходящ процес за преглед на ръководството и внедряване на процеси за непрекъснато подобрение;
 • какво да очаквате от одитите от 3-та страна.

Следващи курсове

 • Вътрешен одитор на СУК.

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 380 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега