Вътрешен одитор на СУК ISO 9001:2015

IRCA Logo 

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да станете вътрешен одитор на СУК;
 • Отговаряте за управлението и контрола на система за вътрешни одити.

Ще научите

 • Какъв е приноса на вътрешните одити за ефективността на Вашата система;
 • Ролите и отговорностите на вътрешните одитори;
 • Как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);
 • Как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • Че одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • Да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • Да докладвате точно констатациите си;
 • Какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;
 • Как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да 

 • имате познания и разбиране на ISO 9001, в най-добрия случай да сте завършили курса за Запознаване и интерпретация на ISO 9001.

Следващи курсове

 • Водещ одитор ISO 9001;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 380 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега