ISO 13485:2016 - Внедряване

Този курс Ви е необходим, ако …

 • Искате да знаете как да разработите и внедрите ефективна СУК, основана на ISO 13485:2016;
 • Се подготвяте за сертификация или пре-сертификация по ISO 13485.
 •       Искате да подобрите ефективността на вашата настояща система

Ще научите …

 • Как да внедрите СУК, основана на ISO 13485:2016
 • Как да разработите политика и цели по качеството
 • Необходимостта от документирана система, процеси и типична методика
 • Ключови особености на оценката на риска, както са определени в ISO 13485
 • Важността и значимостта на законодателството
 • Изискания към дизайна/проектирането в ISO 13485
 • Важността на контрола на процеса и средата (т.е. чисти стаи, стерилизация, контрол на персонала)
 • Как да планирате и управлявате дейностите си, свързани с вътрешните одити
 • Как да елиминирате причините за проблемите чрез ефективни коригиращи действия
 • Как да установите подходящ процес за преглед от ръководството и процеси за подобряване ефективността на системата

Трябва да знаете …

 • Познания по ISO 13485:2016 – в на-добрия случай да сте участвали в курс за Запознаване и интерпретация на ISO 13485:2016

Вашето бъдещо развитие

 • ISO 13485:2016 – Вътрешен одитор;

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 360 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега