Вътрешен одитор на СУК ISO 13485:2016

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да научите най-добрите практики за извършване на ефективни вътрешни одити в съответствие с изискванията на ISO 13485:2016 и ISO 19011:2011
 • Искате да получите добавена стойност за вашата организация и да подобрите ефективността на СУК

Ще научите...

 • За изискванията на ISO 13485  
 • Каква е  ролята на системите за управление и вътрешните одити в управлението на рисковете за бизнеса
 • За ролите и отговорностите на Вътрешния одитор
 • Как да планирате вашите одити и как да съставяте  и използвате ефективни въпросници 
 • Как да  извършвате ефективни одити чрез използване на 6-етапния подход на LRQA
 • Как да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюта и извадки на документи
 • Как да оценявате констатациите и да определяте съответствие, несъответствие и ефективност
 • Как да съставяте доклади с добавена стойност и точни констатации 
 • Какво означава коригиращо действие и кой отговаря за предприема не на действия
 • Как да извършвате последващ одит и как да оценявате ефективността на коригиращите действия
 • Как да се справяте със често срещаните слабости при вътрешните одити в сферата на производството на медицински изделия

Вие трябва да 

 • Познания за стандарта и в най-добрия случай да сте участвали в курса за Запознаване и интерпретация на ISO 13485:2016.

Следващи курсове

 • Водещ одитор ISO 13485:2016;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 390 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега