Вътрешен одитор на СУК ISO 13485:2016

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да научите най-добрите практики за извършване на ефективни вътрешни одити в съответствие с изискванията на ISO 13485:2016 и ISO 19011:2011
 • Искате да получите добавена стойност за вашата организация и да подобрите ефективността на СУК

Ще научите...

 • За изискванията на ISO 13485  
 • Каква е  ролята на системите за управление и вътрешните одити в управлението на рисковете за бизнеса
 • За ролите и отговорностите на Вътрешния одитор
 • Как да планирате вашите одити и как да съставяте  и използвате ефективни въпросници 
 • Как да  извършвате ефективни одити чрез използване на 6-етапния подход на LRQA
 • Как да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюта и извадки на документи
 • Как да оценявате констатациите и да определяте съответствие, несъответствие и ефективност
 • Как да съставяте доклади с добавена стойност и точни констатации 
 • Какво означава коригиращо действие и кой отговаря за предприема не на действия
 • Как да извършвате последващ одит и как да оценявате ефективността на коригиращите действия
 • Как да се справяте със често срещаните слабости при вътрешните одити в сферата на производството на медицински изделия

Вие трябва да 

 • Познания за стандарта и в най-добрия случай да сте участвали в курса за Запознаване и интерпретация на ISO 13485:2016.

Следващи курсове

 • Водещ одитор ISO 13485:2016;
 • Подобряване на вашата система за вътрешни одити.

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 390 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега