ISO 9001:2015 за водещи одитори

IRCA Logo 

Вие имате нужда от този курс, ако …

 • Вие сте IRCA регистриран одитор, който търси пререгистрация по системата за сертифициране на одитори на IRCA до ISO 9001:2015;
 • Вие сте одитор от втора или трета страна на системи за управление на качеството и желаете да надградите Вашия опит в одитирането;
 • Желаете да научите за ISO 9001:2015 и как ще ви се отрази ревизията на този стандарт;
 • Работите в организация, която трябва да направи прехода от ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015.

Ще научите …

 • Как Анекс SL, рамката за системи за управление от високо ниво, формира основата за всички нови и ревизирани ISO стандарти и последствията от това от гледна точка на одитирането;
 • Как да актуализирате техниките си на одитиране за да включите новите и разширени изисквания на ISO 9001:2015; включително: изискванията за разбиране контекста на организацията; новите и разширени изисквания за лидерство; изискванията за определяне и адресиране на рисковете и възможностите; разширените изисквания по отношение на процесния подход;

Вие трябва да имате …

 • Опит в извършването на одити от втора или трета страна на системи за управление на качеството;
 • Да имате познания за ISO 9001:2008, в най-добрия случай да сте участвали в курсовете на LRQA за „Водещи одитори“; “ISO 9001:2008 – Запознаване и интерпретация” или за ISO 9001:2015 – Запознаване с промените.

Вашето бъдещо развитие

 • Курсовете на LRQA за подобрение на бизнеса.

Продължителност на курса

2 дни.

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 420 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега