ISO 14001:2015 за водещи одитори

IRCA Logo 

Вие имате нужда от този курс, ако …

 • Вие сте одитор от втора или трета страна на системи за управление на околната среда и желаете да надградите Вашия опит в одитирането;
 • Вие сте одитор от втора или трета страна на системи за управление на околната среда и желаете да научите за ISO 14001:2015 и как ще Ви се отрази ревизията на този стандарт;
 • Вие сте одитор от втора или трета страна на системи за управление на околната среда и работите за организация, която е сертифицирана по ISO 14001 и трябва да направи прехода към ISO 14001:2015;
 • Вие сте IRCA регистриран одитор, който търси пререгистрация по системата за сертифициране на одитори на IRCA до ISO 14001:2015.

Ще научите …

 • Структурата на всички нови и ревизирани ISO стандарти, базирани на Анекс SL и последствията от това от гледна точка на одитирането;
 • Изискванията за разбирането на организацията и нейния контекст и как те могат да бъдат одитирани;
 • Новите и завишени изисквания за лидерство и как те могат да бъдат одитирани;
 • Изискванията за определяне и справяне с рисковете и възможностите и как те могат да бъдат одитирани;
 • Новите изисквания относно процесно ориентираното мислене и как те могат да бъдат одитирани;
 • Как да приспособите Вашите техники за одитиране за отразяване на новите и изменени изисквания в ISO 14001:2015.

Вие трябва да имате …

 • Опит в извършването на одити от втора или трета страна на системи за управление на околната среда.
 • Да имате познания за ISO 14001:2015, в най-добрия случай да сте участвали в курсовете на LRQA за “ISO 14001:2015 – Запознаване с промените”.

Вашето бъдещо развитие

 • Курсовете на LRQA за подобрение на бизнеса.

Продължителност на курса

2 дни.

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 420 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега