ISO 14001:2015 - За вътрешни одитори

Вие имате нужда от този курс, ако …

 • искате да обогатите знанията си за система за управление на околната среда като вътрешен одитор;
 • сте вътрешен одитор на система за управление на околната среда и искате да научите как новата версия на ISO 14001:2015 ще Ви повлияе;
 • сте вътрешен одитор който работи в организация сертифицирана по ISO 14001:2004, която трябва да направи преход към новата версия на стандарта ISO 14001: 2015.

Ще научите …

 • основните промени в новата версия на стандарта ISO 14001:2015;
 • разширените изисквания за процесен подход и прилагането на процесен модел за подготовка за вътрешен одит;
 • как да одитирате ефективно процесите, имайки предвид контекста на организацията, риска и възможностите;
 • изискванията за перспективата на жизнения цикъл, аутсорсинг и идентифициране на резултатите от одита;
 • изискванията за лидерство и комуникация и идентифициране на резултатите от одита.

Вие трябва да имате …

 • Преминато обучение за вътрешен одитор по СУОС и опит в провеждането на одити по СУОС;
 • Добре е да имате познания по ISO 14001:2015 преди да присъствате на този курс, в идеалния случай да сте участвали в курс „ISO 14001:2015 – Промените на практика“.

Вашето бъдещо развитие …

 • Обучение на LRQA за подобрение на бизнеса;
 • Водещ одитор по ISO 14001 – IRCA регистриран курс.

Продължителност на курса

1 ден

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 160 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега