ISO 14001:2015 - Промените на практика

Този курс Ви е необходим, ако …

 • Искате да научите за последната версия на стандарта ISO 14001.

Ще научите …

 • за рамката на системата за управление от най-високо ниво, която описва основата на всички нови ревизирани стандарти на системи за управление и нейната роля при формирането на нов стандарт;
 • структурата на ISO 14001 и как тя е свързана с цикъла Планиране, Изпълнение, Проверка, Действие;
 • разликите между ISO 14001:2004 и ISO 14001:2015;
 • основните принципи за определяне контекста на организациите, нуждите и очакванията на заинтересованите странни, прилагане на подход базирано на риска, аутсорсинг и перспективите на жизнения цикъл, както и привеждането в съответствие с други стандарти за управление и ползите от това за организацията;
 • как основните промени, определени в новата версия на стандарта могат да бъдат приложени в организация която вече е сертифициране по ISO 14001.

Трябва да знаете …

 • Преминато обучение за запознаване и интерпретация с ISO 14001:2004 е предимство.

Вашето бъдещо развитие

 • Подготовка за внедряване на СУ ISO 14001:2015;
 • ISO 14001:2015 за Вътрешен одитор;
 • ISO 14001:2015 за Водещ одитор;
 • Виж курсовете на LRQA за подобряване на бизнеса.

Продължителност на курса

1 ден.

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 120 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега