ISO 14001:2015 - Подготовка за внедряване

Този курс Ви е необходим, ако …

 • вие сте мениджър на система за управление и/или представител на ръководството и сте отговорни за прехода от ISO 14001:2004 към ISO 14001:2015;
 • искате да научите повече за потенциалното въздействие на ISO 14001:2015 върху вашата съществуваща система за управление на околната среда.

Ще научите …

 • принципите и изискванията, определени в ISO 14001:2015 и как те се различават от ISO 14001:2004;
 • какво трябва да се промени във вашата съществуваща система за управление на околната среда и как това може да бъде извършено;
 • важността на контекста на организацията и прилагането на подход свързан с определяне на възможностите и рисковете в управлението;
 • аутсорсинг и прилагане на концепцията за жизнения цикъл;
 • процесен подход към управлението;
 • изискванията за документирана информация;
 • очакванията от страна на LRQA при извършване на оценки спрямо ISO 14001:2015;
 • как да помогнете на вашата организация по време на прехода.

Трябва да знаете …

 • Познания по ISO 14001:2004;
 • Опит в прилагането и поддържането на система за управление на околната среда.

Вашето бъдещо развитие …

 • Вътрешен одитор по ISO 14001:2015;
 • ISO 14001 за Вътрешен одитор;
 • ISO 14001:2015 за Водещ одитор;
 • Курсовете на LRQA за подобряване на бизнеса.

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 340 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
Велико Търново Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега
Велико Търново Регистрирай се сега
LRQA - Център за обучение, София Регистрирай се сега