IATF 16949:2016 - Въведение в изискванията

Този курс Ви е необходим, ако …

 • имате нужда от разбиране на изискванията на IATF 16949:2016 и как това влияе върху Вашата организация;
 • планирате сертифициране или надграждане до IATF 16949:2016

Вие ще научите за …

 • историята на разработването на IATF 16949:2016 и други стандарти за качество в автомобилната индустрия;
 • предназначението, намеренията и основните цели на IATF 16949:2016 в цялата верига за доставки в автомобилната индустрия;
 • интерпретацията на изискванията на IATF 16949:2016 и как те се прилагат във Вашата организация;
 • свързването на специфичните за клиента изисквания в IATF 16949:2016 и да обясните значението им;
 • разбирането на използването на основните инструменти при прилагането на IATF 16949:2016.

Вие трябва …

 • да имате опит в автомобилната индустрия;
 • да имате познания за ISO 9001:2015;
 • да преминете този курс, ако планирате да участвате в курса за вътрешни одитори на IATF 16949:2016.

Вашето бъдещо развитие

 • IATF 16949:2016 Вътрешен одитор;
 • QMS (ISO 9001:2015) Одитор/Водещ одитор;
 • Запознаване с инструментите и техниките, използвани за управление на процеси и подобрение.

Продължителност на курса

1 ден

Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
Шумен Регистрирай се сега