IATF 16949:2016 - Вътрешен одитор

Този курс Ви е необходим, ако

 • сте вътрешен одитор на система за управление на качеството, работещи в автомобилната индустрия, чиято СУК съответства или се развива към IATF 16949:2016;
 • сте действащ вътрешен одитор, работещ в автомобилния сектор, и искате да опресните одиторските си умения и да приведете одиторските си знания по СУК с IATF 16949:2016;

Вие ще научите

 • Да прилагате автомобилния подход при провеждане на одити;
 • Да планирате и провеждате одити, като използвате IATF 16949:2016 и специфични за клиента критерии;
 • Да използвате измерители за риск и резултатност, за да проверите ефикасността;
 • Да определите кои основни инструменти се прилагат за обхвата на одита;
 • Да събирате обективни доказателства и определяте съответствието с критериите за одит;
 • Да категоризирате несъответствията въз основа на риска;
 • Да поясните изискванията за коригиращи действия и сроковете;
 • Да планирате, провеждате и докладвате одитите;
 • Да закривате констатациите от одита.

Вие трябва да имате

 • практически знания за автомобилната индустрия;
 • преминат курс за вътрешен одитор на СУК;
 • скорошен практически опит за провеждане на вътрешни одити на системата за управление на качеството;
 • познания за IATF 16949:2016, например от обучение IATF 16949:2016 - запознаване със стандарта.

Вашето бъдещо развитие

 • Водещ одитор на СУК ISO 9001:2015;
 • Запознаване с инструментите и техниките, използвани за управление на процеси и подобрение.

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 600 евро без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.

Обучението се провежда с български IATF лектор

Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега