IATF 16949:2016 - Вътрешен одитор

Този курс Ви е необходим, ако

 • сте вътрешен одитор на система за управление на качеството, работещи в автомобилната индустрия, чиято СУК съответства или се развива към IATF 16949:2016;
 • сте действащ вътрешен одитор, работещ в автомобилния сектор, и искате да опресните одиторските си умения и да приведете одиторските си знания по СУК с IATF 16949:2016;

Вие ще научите

 • Да прилагате автомобилния подход при провеждане на одити;
 • Да планирате и провеждате одити, като използвате IATF 16949:2016 и специфични за клиента критерии;
 • Да използвате измерители за риск и резултатност, за да проверите ефикасността;
 • Да определите кои основни инструменти се прилагат за обхвата на одита;
 • Да събирате обективни доказателства и определяте съответствието с критериите за одит;
 • Да категоризирате несъответствията въз основа на риска;
 • Да поясните изискванията за коригиращи действия и сроковете;
 • Да планирате, провеждате и докладвате одитите;
 • Да закривате констатациите от одита.

Вие трябва да имате

 • практически знания за автомобилната индустрия;
 • преминат курс за вътрешен одитор на СУК;
 • скорошен практически опит за провеждане на вътрешни одити на системата за управление на качеството;
 • познания за IATF 16949:2016, например от обучение IATF 16949:2016 - запознаване със стандарта.

Вашето бъдещо развитие

 • Водещ одитор на СУК ISO 9001:2015;
 • Запознаване с инструментите и техниките, използвани за управление на процеси и подобрение.

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 600 евро без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.

Обучението се провежда с български IATF лектор

Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега
LRQA Център за обучение, София Регистрирай се сега