Вътрешен одитор на Системи за управление безопасността на храните

Този курс Ви е необходим, ако

 • Искате да станете вътрешен одитор на СУБХ;
 • Отговаряте за управлението и контрола на система за вътрешни одити по СУБХ.

Ще научите

 • Запознаване и интерпретация на изискванията на стандартите за безопасност на храните (HACCP, ISO 22000, IFS, BRC);
 • Какъв е приноса на вътрешните одити за ефективността на вашата система;
 • Ролите и отговорностите на вътрешните одитори по СУБХ;
 • Как да планирате одитите си чрез ефективни въпросници (чеклисти);
 • Как да проверявате дали текущата практика във вашата организация отговаря на определените изисквания;
 • Че одитирането на съответствието може да подобри стабилността и надеждността на системата за управление;
 • Да събирате обективни доказателства чрез наблюдения, интервюиране и извадки от документи;
 • Да докладвате точно констатациите си;
 • Какво е коригиращо действие и кой трябва да го извърши;
 • Как да проверявате ефективността на предприетите коригиращи действия.

Вие трябва да

 • Имате представа от изискванията на HACCP и/или ISO 22000;
 • Известен опит в СУБХ.

Следващи курсове

 • Водещ одитор по ISO 22000  

Продължителност на курса

2 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 360 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
София Регистрирай се сега