Запознаване с новата версия на стандарта ISO 14001:2015

Този семинар Ви е необходим, ако

 • отговаряте за система за управление на околната среда или сте вътрешен одитор;
 • желаете да се запознаете с изменените и нови изисквания на ISO 14001:2015;
 • желаете да научите какво трябва да предприемeте, за да отговорите на тези изисквания.

Ще научите

 • какво е Анекс SL;
 • как той ще промени всички ISO стандарти, публикувани от сега нататък;
 • въздействието на Анекс SL върху следващата версия на ISO 14001;
 • новите и променени изисквания на проекта на стандарта ISO/DIS 14001;
 • какво трябва да направите за да се подготвите навреме за тази промени;
 • какъв ще бъде гратисния период, след който новите изисквания ще станат задължителни;  

Вие трябва да 

 • Познавате изискванията на ISO 14001:2004 

Следващи курсове

 • Запознаване и интерпретация на ISO 14001:2015. 
 • Вътрешен одитор по ISO 14001:2015.

Продължителност на курса

0.5 дни

Обучение на място във Вашата компания

Този курс може да бъде проведен на място във Вашата компания, ако броя на обучаващите е между 6 и 12 човека.

Цена

 • Цена за публичен курс за един участник - 60 лв. без ДДС
 • За всеки втори и следващ участник от една и съща фирма - отстъпка 5%. За повече от 5 участници - специална цена.
 • Цена за обучение на място във Вашата компания - след запитване.
Начална дата Крайна дата Място Регистрация за курс
LRQA офис, София Регистрирай се сега