Обучение

Ние извършваме практически курсове за обучение за системи за управление на различни езици по света. Всички наши курсове се водят от обучени и квалифицирани лектори и са разработени да отговорят на нуждите на Вашия бизнес и системите за управление. Много от нашите курсове са одобрени от съответните професионални органи и са основани на нашия опит от оценяването на системите за управление.

Курсове за обучение - категории:

Курсове за обучение - категории:

 • Защита на активите
 • Подобряване на одитите
 • Подобряване на бизнеса
 • Околна среда
 • Безопасност на храните
 • Здраве и безопасност
 • Информационна сигурност 
 • Интегрирани/Комбинирани 
 • Качество
 • Сигурност на веригата на доставки 
 • Курсове на място - разработени съобразно Вашите специфични нужди

Ние предлагаме както публични, така и курсове на място, включително специфични решения за обучение. Ние въведохме мулти-дисциплинарно обучение, което може да бъде идеално за фирмите, които интегрират своите системи за по-добра ефективност. Независимо дали отговаряте за одитирането на Вашата система по качеството, околната среда или безопасност, ние имаме курсове, които ще Ви помогнат да интегрирате Вашите системи. 

Обучение на място

Курсовете за обучение на място на LRQA предоставят уникални решения, съобразени и разработени за вашите специфични нужди или обстоятелства. Нашите лектори ангажират участниците и са фокусирани върху постигане на целите на обучението. Като практикуващи одитори, те имат задълбочени знания за проблемите, с които се сблъсквате всеки ден. Те използват най-новите подходи и практически модели, за да сте сигурни, че всичко което научите ще можете да приложите веднага на практика на Вашето работно място.

Публични курсове

Ние извършваме също така и публични курсове, отворени за участници от различни организации. Това може да бъде икономически ефективен начин за обучение на няколко души, които имат нужда да придобият знания в определена област. В допълнение, ние можем да предложим дистанционно обучение в областта на управлението и осигуряването на качеството.

Quality  Environment, Energy, Climate Change  Health and Safety  Reputation
New standards transition  Food Safety  Information Security  In-house trainings