Одити от втора стана по веригата на доставки

Предизвикателствата на глобализацията вървят заедно със зависимостта от вериги на доставки, които могат да включват множество държави и континенти, което от своя страна носи значителен елемент на риск за всяка организация.

По целия свят организациите все по-често се обръщат към индивидуални решения за да повишат нивото на сигурност на своите глобални дейности посредством одити от втора страна по веригата на доставки.

LRQA извършва услуги от втора страна по веригата на доставки за всякакви организации - независимо от техния размер, индустрия или географско местоположение. С повишаване комплексността на глобалните вериги на доставки, организациите трябва да знаят, че техните доставки по веригата са сигурни и устойчиви, за да могат да защитят репутацията на марката си и да повишат сигурността на клиентите на продуктите и услугите си. 

Индивидуални оценки - разработени специално за Вашите нужди 

Нашите услуги от втора страна по веригата на доставки предлагат специфични индивидуални решения, които да Ви дадат допълнителна сигурност, повече и над обхвата на сертифицираните системи за управление, които имат Вашите доставчици по веригата.

Опитът на LRQA в системите за управление означава, че ние имаме създадена глобална мрежа от квалифицирани одитори, които са готови да осигурят ефективни решения по веригата на доставки. Поради тази причина, нашите услуги от втора страна ви дават сигурност, че Вашите доставчици изпълняват вашите спецификации и когато е необходимо, нормативните изисквания. Благодарение на факта, че LRQA е част от Lloyd’s Register Group Limited, тя има уникален достъп до ресурси, които ни позволяват да извършваме всякакъв вид инспекции, надзорни визити, верификации или одити по специфични изисквания или нормативни кодекси в повечето индустриални сфери. 

Доставяме Ви сигурността, която Ви е необходима 

Ние работим заедно с Вас, осигурявайки цялостни и независими услуги, за да предоставим на Вас и Вашите заинтересовани страни сигурност, че Вашата верига на доставки работи според Вашите изисквания и е безопасна и надеждна. 

Разбирането на вашите нужди е жизнено важно и ние можем да Ви уверим, че след 250 години работа знаем как да разберем нуждите на нашите клиенти и индустрията, в която те работят.