Гап анализ

Преди да започне сертификационния процес, много организации избират да получат предварителна оценка (т.е. гап анализ), за да разберат къде се намира тяхната система по отношение съответствието със стандарт или схема и какви коригиращи действия (ако има такива) трябва да бъдат предприети.

Анализът на разминаването (гап анализ) на LRQA, извършван от регистриран в IRCA одитор, проверява как Вашата система за управление разглежда или планира да разгледа всички изисквания на избрания стандарт или схема. Нашият одитор ще докладва пропуските във Вашата система и ще определи какво е необходимо да се направи, за да бъдат отстранени. Този анализ Ви дава възможност да обсъдите с нас всички Ваши притеснения относно системата или сертификационния процес.

Ползи от гап анализа

  • Идентифициране на рисковете във вашите процеси;
  • Откриване на пропуските, които биха възпрепятствали сертификацията;
  • Установяване на срокове и разходи .
Изборът на гап анализ преди сертификацията, валидирането или верификацията, може да бъде много разумна инвестиция, която ще Ви помогне да разберете слабостите в системата си за управление и ще помогне на одиторите да определят реалистични срокове за сертификационния одит. Ако гап анализа покаже съществени пропуски във Вашата система, важно е да се предвиди период на консолидиране и функциониране, преди да се извърши сертификацията. По време на гап анализа се използва метода на извадки. Анализът се концентрира върху интерпретацията и внедряването на съответните изисквания, отколкото на подробното съответствие.