Постепенен подход към управлението на системите

PRiSM е начин за постепенно добавяне на нови сертификации към вече сертифицирана система за управление, която вече притежавате.

Например, ако вече имате система за управление на качеството по ISO 9001, можете да добавите сертификация по ISO 14001 и/или OHSAS 18001. Можете да добавите тези допълнителни проверки в удобно за вас време, използвайки наличните си ресурси. Комбинирането на проверките по този постепенен начин минимизира нарушаването на питъма на Вашия бизнес. Ще получите също така и ценна обратна информация за ефективността на Вашата съществуваща система и как тя може да бъде подобрена.  

Този процес се състои от шест стъпки и всяка от тях е официално призната от LRQA:

Стъпка 1 – Бизнес ангажимент: Вие поемате ангажимент и съставяте програма.

Стъпка 2 – Дизайн на системата: включва ключовата документация и областите на отговорност. Това е преглед на документацията и рядко са необходими посещения на място.  

Стъпка 3 – Идентифициране на риска, политиката и целите: Вие демонстрирате компетентност. Ще бъде необходимо посещение на място. 

Стъпка 4 – Документация на системата: ще покажете, че сте внедрили основните процедури и допълнителните процедури работят ефективно.

Стъпка 5 – Контрол на риска: включва оценка на съответните клаузи, включително записи, контрол на документи и обучение. 

Стъпка 6 – Одит, преглед и подобрение: ще покажете ефективно внедряване на механизмите на системата за идентифициране и управление на несъответствията, одит на системата за управление и преглед на нейната ефктивност. 

Как става това 

Първата стъпка е безплатна и отнема само един час. След това можете да напредвате към сертификация стъпка по стъпка. След всяка стъпка, ако всичко е успешно, ние ще издадем актуализирано становище по отношение ангажимента към ISO 14001 и/или OHSAS 18001. След като успешно изпълните стъпка 6, ще получите пълна сертификация по ISO 14001 и/или OHSAS 18001.

За да се възползвате от PRISM, трябва да имате сертификация по ISO 9001 от LRQA или да прехвърлите вашия текущ сертификат към нас.